FOREST STRUCTURE    
          प्रबन्ध मण्डल    
           
          प्रबन्ध निदेशक    
         
          अपर प्रबन्ध निदेशक    
         
   

महाप्रबन्धक(उद्योग)मुख्य लेखाधिकारीमहाप्रबन्धक (कार्मिक)
 
क्षेत्रीय प्रबन्धक(मुख्यालय)

प्रभागीय प्रबन्धक(मुख्यालय)महाप्रबन्धक (तेन्दुपत्ता)प्रशासकीय अधिकारी/ स्टाफ ऑफिसर

विक्रय अधिकारी सिस्टम

क्षेत्रीय प्रबन्‍धक, ईकोटूरिज्‍म

महाप्रबन्धक (पूर्वी)
महाप्रबन्धक (पश्चिमी)
कार्मिक प्रबन्धक महाप्रबन्धक (उत्पादन)
महाप्रबन्धक (विपणन )
   
         
 
क्षेत्रीय प्रबन्धक (इलाहाबाद)

    लेखाधिकारी (तेन्दुपत्ता) विपणन प्रबन्धक
     


 

विक्रय अधिकारी विपणन    
प्रभागीय लौंगिग प्रबन्धक
मिर्जापुर,
रेनूकूट,
वाराणसी,
इलाहाबाद
प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक
वाराणसी,
दुद्धी

   
           
लेखाधिकारी(ई.पी.फ) आन्तरिक लेखा परीक्षा अधिकारी लेखाधिकारी (मुख्यालय) वरिष्ठ लेखाधिकारी ई० पी० एफ०              
         
   
   
  
           
क्षेत्रीय प्रबन्धक (विकास) क्षेत्रीय प्रबन्धक (खीरी)   क्षेत्रीय प्रबन्धक (मेरठ)   योजना एवं मूल्यांकन अधिकारी क्षेत्रीय प्रबन्धक (गोरखपुर) क्षेत्रीय प्रबन्धक (झांसी)        
             

 
       
 
प्रभागीय लौंगिग प्रबन्धक
लखनऊ  
प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक
लखनऊ  
प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक

खीरी
बहराईच,
प्रभागीय लौंगिग प्रबन्धक

खीरी
बहराईच,
         
      प्रभागीय लौंगिग प्रबन्धक
गोण्डा,
श्रावस्ती
प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक
गोण्डा,
श्रावस्ती

       
     
                 
        प्रभागीय लौंगिग प्रबन्धक
ललितपुर,
कर्वी,
इटावा
  प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक
झांसी,
इटावा
   
      प्रभागीय लौंगिग प्रबन्धक
मेरठ,
नजीबाबाद,
मुरादाबाद
प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक
नजीबाबाद,
गाज़ियाबाद